4 Yúshì yǒu xǔduō rén jùjí , sāi le yīqiè quányuán , bìng tōng liú guó zhōng de xiǎo hé , shuō , Yàshù wáng lái , wèihé ràng tā dé zhe xǔduō shuǐ ne .