19 Jiālèdǐ rén fùnshāo shén de diàn , chāihuǐ Yēlùsǎlĕng de chéngqiáng , yòng huǒshào le chéng lǐ de gōngdiàn , huǐhuaì le chéng lǐ bǎoguì de qìmǐn .