29 Nǐde mín Yǐsèliè , huò shì zhòngrén , huò shì yī rén , zì jué zāihuò shén kǔ , xiàng zhè diàn jǔ shǒu , wúlùn qíqiú shénme , dǎogào shénme ,