18 Bǎozuò yǒu liù céng táijiē , yòu yǒu jīn jiǎo dèng , yǔ bǎozuò xiānglián . bǎozuò liǎng páng yǒu fú shǒu , kàojìn fú shǒu yǒu liǎng gè shīzi zhàn lì .