1 Shìbā nǚwáng tīngjian Suǒluómén yīn Yēhéhuá zhī míng suǒ dé de míngsheng , jiù lái yào yòng nán jiĕ de huà shì wèn Suǒluómén .