12 Wáng yòng tán xiāng mù wèi Yēhéhuá diàn hé wánggōng zuò lán gǎn , yòu wèi gē chàng de rén zuò qín sè . yǐhòu zaì méiyǒu zhèyàng de tán xiāng mù jìn guó lái , yĕ méiyǒu rén kànjian guō , zhídào rújīn . )