7 Wǒ xiān bú xìn nàxiē huà , jízhì wǒ lái qīnyǎn jiàn le cái zhīdào rén suǒ gàosu wǒde hái bù dào yī bàn . nǐde zhìhuì hé nǐde fú fēn yuèguò wǒ suǒ tīngjian de fēngshēng .