20 Dá bǐ nì de meìzi gĕi Hādá shēng le yī gè érzi , míng jiào jī nǔ bá . dá bǐ nì shǐ jī naó bá zaì fǎlǎo de gōng lǐ duàn nǎi , jī naó/nǔ bá jiù yǔ fǎlǎo de zhòng zǐ yītóng zhù zaì fǎlǎo de gōng lǐ .