26 Suǒluómén de chénpú , ní bā de érzi Yéluóbōān yĕ jǔ shǒu gōngjī wáng . tā shì Yǐfǎlián zhīpaì de xǐ lì dá rén , tā mǔqin shì guǎfu , míng jiào xǐ lǔ a .