28 Yé Luóbōān shì dà yǒu cáinéng de rén . Suǒluómén jiàn zhè shàonián rén yīnqín , jiù paì tā jiān guǎn Yūesè jiā de yīqiè gōng chéng .