4 Nǐ fùqin shǐ wǒmen fù zhòng è , zuò kǔ gōng . xiànzaì qiú nǐ shǐ wǒmen zuò de kǔ gōng , fù de chóng è qīngsōng xiē , wǒmen jiù shìfèng nǐ .