24 Tā jiù qù le , zaì lù shàng yǒu gè shīzi yùjiàn tā , jiāng tā yǎo sǐ , shī shēn dǎo zaì lù shàng , lü zhàn zaì shī shēn pángbiān , shīzi yĕ zhàn zaì shī shēn pángbiān .