15 Yēhéhuá bì jī dá Yǐsèliè rén , shǐ tāmen yáodòng , xiàng shuǐ zhōng de lúwĕi yìbān . yòu jiāng tāmen cóng Yēhéhuá cìgĕi tāmen lièzǔ de mĕi dì shàng bá chūlai , fēnsàn zaì dà hé nàbiān . yīnwei tāmen zuò mùǒu , rĕ Yēhéhuá fānù .