13 Bìngqiĕ biǎn le tā zǔ mǔ Mǎjiā taì hòu de wèi , yīn tā zào le kĕ zēng de ǒuxiàng yà shĕ là . Yàsā kǎn xià tāde ǒuxiàng , shāo zaì Jílúnxī bian ,