20 Yǐlìshā jiù líkāi niú , paó dào Yǐlìyà nàli , shuō , qiú nǐ róng wǒ xiān yǔ fùmǔ qīnzuǐ, ránhòu wǒ biàn gēnsuí nǐ . Yǐlìyà duì tā shuō , nǐ huí qù ba , wǒ xiàng nǐ zuò le shénme ne .