39 Guō le sān nián , Shìmĕi de liǎng gè púrén taó dào Jiātè wáng Mǎjiā de érzi yà jí nàli qù . yǒu rén gàosu Shìmĕi shuō , nǐde púrén zaì Jiātè .