7 Wǒ jiù bìjiāng Yǐsèliè rén cóng wǒ cìgĕi tāmende dì shàng jiǎnchú , bìngqiĕ wǒ wèi jǐ míng suǒ fēnbié wéi shèng de diàn yĕ bì shĕ qì bù gù , shǐ Yǐsèliè rén zaì wàn mín zhōng zuò xiào tán , beì jīqiào .