21 Yé hù chāi rén zǒu biàn Yǐsèliè dì . fán baì bā lì de rén dōu lái qí le , méiyǒu yī gè bù lái de . tāmen jìn le bā lì miào , bā lì miào zhōng cóng qiánbiān zhídào hòubiān dōu mǎn le rén .