6 Yé hù yòu gĕi tāmen xiĕ xìn shuō , nǐmen ruò guī shùn wǒ , tīng cóng wǒde huà , míngrì zhè shíhou , yào jiāng nǐmen zhǔrén zhòng zǐ de shǒu jí daì dào yē sī liè lái jiàn wǒ . nàshí wáng de érzi qī shí rén dōu zhù zaì jiāo yǎng tāmen nà chéng zhōng de zūnguì rénjiā lǐ .