18 Yúshì guó mín dōu dào bā lì miào , chāihuǐ le miào , dá suì tán hé xiàng , yòu zaì tán qián jiāng bā lì de jìsī mǎ tǎn shā le . jìsī Yéhéyédà paì guān kānshǒu Yēhéhuá de diàn ,