15 Yànqì tāde lǜLìhé tā yǔ tāmen lièzǔ suǒ lì de yuē , bìng quànjiè tāmende huà , suícóng xū wú de shén , zìjǐ chéngwéi xūwàng , xiàofǎ zhōuwéi de waìbāngrén , jiù shì Yēhéhuá zhǔfu tāmen bùkĕ xiàofǎ de .