29 Ránér , gè zú zhī rén zaì suǒ zhù de chéng lǐ gè wèi zìjǐ zhìzào shénxiàng , ānzhì zaì sǎ Mǎlìyà rén suǒ zào yǒu qiū tán de diàn zhōng .