32 Dĕng wǒ lái lǐng nǐmen dào yī gè dìfang yǔ nǐmen bĕn dì yíyàng , jiù shì yǒu wǔgǔ hé xīn jiǔ zhī dì , yǒu liángshi hé pútaóyuán zhī dì , yǒu gǎnlǎn shù hé fēngmì zhī dì , hǎo shǐ nǐmen cún huó , búzhìyú sǐ . Xīxījiā quàndǎo nǐmen , shuō Yēhéhuá bì zhĕngjiù wǒmen ; nǐmen búyào tīng tāde huà .