20 Yà mó sī de érzi Yǐsaìyà jiù dǎfa rén qù jiàn Xīxījiā , shuō , Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , nǐ jìrán qiú wǒ gōngjī Yàshù wáng xī ná jī lì , wǒ yǐ tīngjian le .