13 Nǐmen qù wèi wǒ , wéi mín , wèi Yóudà zhòngrén , yǐ zhè shū shàng de huà qiú wèn Yēhéhuá . yīnwei wǒmen lièzǔ méiyǒu tīng cóng zhè shū shàng de yányǔ , méiyǒu zūn zhe shū shàng suǒ fēnfu wǒmen de qù xíng , Yēhéhuá jiù xiàng wǒmen dà fā liè nù .