19 Jiù shì tīngjian wǒ zhǐ zhe zhè dì hé qí shàng de jūmín suǒ shuō , yào shǐ zhè dì biàn wèi huāng cháng , mín shòu zhòuzǔ de huà , nǐ biān xīnli jìng fù , zaì wǒ miànqián zìbēi , sī liè yīfu , xiàng wǒ kūqì , yīncǐ wǒ yīngyún le nǐ . zhè shì wǒ Yēhéhuá shuō de .