12 Yóudà wáng yuē Yǎjīn hé tā mǔqin , chénpú , shǒulǐng , taì jiān yītóng chū chéng , tóu jiàng Bābǐlún wáng . Bābǐlún wáng biàn ná zhù tā . nàshí shì Bābǐlún wáng dì bā nián .