14 Yòu jiāng Yēlùsǎlĕng de zhòng mín hé zhòng shǒulǐng , bìng suǒ yǒu dà néng de yǒng shì , gōng yī wàn rén , lián yīqiè mùjiang , tiĕ jiàng dōu lǔ le qù . chúle guó zhōng jí pínqióng de rén yǐwaì , méiyǒu shèngxia de .