13 Yǐlìshā fēnfu púrén shuō , nǐ duì tā shuō , nǐ jì wèi wǒmen feì le xǔduō xīn sī , kĕYǐwèi nǐ zuò shénme ne . nǐ xiàng wáng huò yuán shuaì yǒu suǒ qiú de méiyǒu . tā huídá shuō , wǒ zaì wǒ bĕn xiāng ān jū wú shì .