17 Yǐlìshā dǎogào shuō , Yēhéhuá a , qiú nǐ kāi zhè shàonián rén de yǎnmù , shǐ tā néng kànjian . Yēhéhuá kāi tāde yǎnmù , tā jiù kànjian mǎn shān yǒu huǒchē huǒ mǎ wéirǎo Yǐlìshā .