3 Nǐmen cóng qián zhù de Āijí dì , nàli rén de xíngwéi , nǐmen bùkĕ xiàofǎ , wǒ yào lǐng nǐmen dào de Jiānán dì , nàli rén de xíngwéi yĕ bùkĕ xiàofǎ , yĕ bùkĕ zhào tāmende è sú xíng .