13 Rén ruò yǔ nánrén gǒuhé , xiàng yǔ nǚrén yíyàng , tāmen èr rén xíng le kè zēng de shì , zǒng yào bǎ tāmen zhìsǐ , zuì yào guī dào tāmen shēnshang .