17 Kǎo de shíhou bùkĕ chān jiào . zhè shì cóng suǒ xiàn gĕi wǒde huǒ jì zhōng cìgĕi tāmende fèn , shì zhì shèng de , hé shú zuì jì bìng shú qiā jì yíyàng .