21 Yǒu rén mó le shénme bù jiéjìng de wù , huò shì rén de bù jiéjìng , huò shì bù jiéjìng de shēngchù , huò shì bù jié kè zēng zhī wù , chī le xiàn yǔ Yēhéhuá píngān jì de ròu , zhè rén bì cóng mín zhōng jiǎnchú .