12 Wǒ nǚér men nǎ , huí qù ba , wǒ niánjì lǎomaì , bùnéng zaì yǒu zhàngfu . jíhuò shuō , wǒ hái yǒu zhǐwang , jīnyè yǒu zhàngfu kĕyǐ shēng zǐ .