9 Wǒde púrén zaì nà kuaì tián shōugē , nǐ jiù gēn zhe tāmen qù . wǒ yǐjing fēnfu púrén bùkĕ qīfu nǐ . nǐ ruò kĕ le , jiù kĕyǐ dào qìmǐn nàli hē púrén dá lái de shuǐ .