19 Wǒ yǐjing gĕi nǐmen quánbǐng , kĕyǐ jiàntà shé hé xiēzi , yòu shèng guò chóudí yīqiè de nénglì , duàn méiyǒu shénme néng haì nǐmen .