20 Mù yáng de rén huí qù le , yīn suǒ tīngjian suǒ kànjian de yīqiè shì , zhèng rú tiānshǐ xiàng tāmen suǒ shuō de , jiù guī róngyào yǔ shén , zànmĕi tā .