12 Jiāng jìn chéng mén , yǒu yī ge sǐ rén beì tái chūlai . zhè rén shì tā mǔqin dú shēng de érzi , tā mǔqin yòu shì guǎfu . yǒu chéng lǐ de xǔduō rén tóng zhe guǎfu sòngbìn .