16 Méiyǒu rén diǎn dēng yòng qìmǐn gaì shàng , huò fàng zaì chuáng dǐ xià , nǎi shì fàng zaì dēngtái shàng , jiào jìnlái de rén kànjian liàngguāng .