20 Zì cóng zào tiāndì yǐlái , shén de yǒng néng hé shén xìng shì míng míng kè zhī de , suī shì yǎn bùnéng jiàn , dàn jiè zhe suǒ zào zhī wù , jiù kĕyǐ xiǎodé , jiào rén wú kè tuī wĕi .