23 Jiāng bùnéng xiǔ huaì zhī shén de róngyào biàn wéi ǒuxiàng , fǎngfú bì xiǔ huaì de rén , hé fēi qín zǒushòu kūnchóng de yàngshì .