13 Wǒ duì nǐmen waìbāngrén shuō zhè huà . yīn wǒ shì waìbāngrén de shǐtú , suǒyǐ jìngzhòng wǒde zhífèn . ( jìngzhòng yuánwén zuò róngyào )