19 Qéng chuàn de dìxiōng , búyào zìjǐ shēnyuān , néngkĕ ràng bù , tīng píng zhǔ nù . ( huò zū ràng rén fānù ) yīnwei jīng shàng jì zhe , zhǔ shuō , shēnyuān zaì wǒ . wǒ bì bàoyìng .