8 Huò zuò quàn huā de , jiù dàng zhuān yī quàn huā . shīshĕ de jiù dàng chéngshí . zhìlǐ de , jiù dàng yīnqín . liánmǐn rén de , jiù dàng gānxīn .