7 Fán rén suǒ dàng dé de , jiù gĕi tā . dàng dé liáng de , gĕi Tānà liáng . dàng dé shuì de , gĕi tā shàng shuì . dàng jùpà de , jùpà tā . dàng gōng jìng de , gōng jìng tā .