24 Wǒmen déjiù shì zaìhu pànwàng . zhǐshì suǒ jiàn de pànwàng bú shì pànwàng . shuí hái pànwàng tā suǒ jiàn de ne . ( yǒu gǔ juǎn zuò rén suǒ kànjian de hébì zaì pànwàng ne )