27 Zhòngrén dōu jīngyà , yǐzhì bǐcǐ duì wèn shuō , zhè shì shénme shì , shì ge xīn dàolǐ a . tā yòng quánbǐng fēnfu wūguǐ , lián wūguǐ yĕ tīng cóng le tā .