7 Nǐmen kĕyǐ qù gàosu tāde méntǔ hé Bǐdé shuō , tā zaì nǐmen yǐ xiān wǎng Jiālìlì qù . zaì nàli nǐmen yào jiàn tā , zhēng rú tā cóng qián suǒ gàosu nǐmen de .