7 Nǐmen jiāng wūhuì de shíwù xiàn zaì wǒde tán shang , qiĕ shuō , wǒmen zaì hé shì shang wūhuì nǐ ne . yīn nǐmen shuō , Yēhéhuá de zhuōzi shì kĕ miǎoshì de .